پنل مشتریان

ثبت نام

فقط مدیر می تواند کاربران جدید اضافه کند .

دستگاه های اندازه گیری سه بعدی مدل Bridge-Type

دستگاه های اندازه گیری سه بعدی مدل Bridge-Type

در این بخش می توانید مشخصات فنی انواع دستگاه های اندازه گیری سه بعدی را مشاهده نمایید. عموما دستگاه های اندازه گیری سه بعدی در چهار گروه عمده تقسیم بندی می شوند. جدیدا دستگاه هایی با قابلیت اندازه گیری نوری برای قطعات ریز تولید شده است که به دلیل ساختار مشابه در دسته بندی دستگاه های سه بعدی ذکر شده است.

ZEISS XENOS

شاهکار در دقت و پایداری بیشینه گستره اندازه گیری  ۹۰۰/۱۵۰۰/۷۰۰ بهترین خطای اندازه گیری طولی از ۰٫۳ میکرون

...

بیشتر بخوانید

PRISMO navigator

بیشینه گستره اندازه گیری ۱۶۰۰/۴۲۰۰/۱۰۰۰ بهترین خطای  اندازه گیری طولی از ۰٫۵ میکرون

...

بیشتر بخوانید

ZEISS MICURA

بیشینه گستره اندازه گیری  ۵۰۰/۵۰۰/۵۰۰ بهترین خطای اندازه گیری طولی از ۰٫۷ میکرون

...

بیشتر بخوانید

ZEISS ACCURA

بیشینه گستره اندازه گیری  ۲۰۰۰/۴۲۰۰/۱۵۰۰ بهترین خطای اندازه گیری طولی از ۱٫۲ میکرون

...

بیشتر بخوانید

ZEISS CONTORA

بیشینه گستره  اندازه گیری  ۱۲۰۰/۲۴۰۰/۱۰۰۰ بهترین خطای اندازه گیری طولی از ۱٫۵ میکرون

...

بیشتر بخوانید

ما را روی نقشه ببینید

آدرس دفتر مرکزی

گروه شرکت های همکار

Valatec Uk

Valatec DMCC Dubai