پنل مشتریان

ثبت نام

فقط مدیر می تواند کاربران جدید اضافه کند .

DuraMax

DuraMax

قابلیت استقرار در محیط کارگاه

انتقال بی دردسر از محلی به محل دیگر

کم جا و کم هزینه

حساسیت پایین در برابر تغییرات درجه حرارت

 

ما را روی نقشه ببینید

آدرس دفتر مرکزی

گروه شرکت های همکار

Valatec Uk

Valatec DMCC Dubai